wz

VUCOVA

VUCOVA PUBLISHER

Návštevníkovi webu redakčný systém zobrazí začiatky článkov a link k celému článku. Samozrejmosťou je podpora viacjazyčných webov. Redakčný systém VUCOVA
 
Redakčný systém VUCOVA Klikutie na link zobrazí na stránke celý článok.
 
Ak prezeraný adresár práve neobsahuje žiadny článok, návštevník je o tom informovaný. Redakčný systém VUCOVA
 
Redakčný systém VUCOVA Správca webu sa v dialógu môže prihlásiť do redakčného systému.
 
Správcovi webu sa po jeho autorizovaní na stránke zobrazia ovládacie prvky na pridávanie článku do adresára, alebo mazanie článku. Redakčný systém VUCOVA
 
Redakčný systém VUCOVA V edtiore správca webu napíše nový článok [alebo ho ^C^V vloží z iného súboru] a spraví jeho formátovanie do požadovanej podoby. Okrem formátovania textov je v editore je možné vkladať obrázky, tabuľky, odkazy na iné stránky... Editor podľa náročnosti, požiadavky a zručnosti zákazníka môže byť v troch variantách, od najjednoduchšieho, ktorý vie iba základné operácie s článkom až po pokročilý, s mnohými užitočnými fuknciami.
 
Po dopísaní si správca webu pozrie náhľad na článok. Takto bude vyzerať na stránke po uverejnení. Správca sa môže vrátiť do režimu úprav a urobiť v článku potrebné zmeny. Ak je článok dopísaný, ďalším tlačidlom sa zapíše na správne miesto webovej prezentácie. Redakčný systém VUCOVA